Προσφορές

Τελετές άλλων Χριστιανικών Ομολογίων

Τελετές άλλων Χριστιανικών Ομολογιών

 

 

Το Γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει αναλαμβάνει επίσης την οργάνωση οποιασδήποτε πένθιμης τελετής συνανθρώπου μας - πιστού άλλης Χριστιανικής Ομολογίας ή Θρησκείας, Καθολικών, Προτεσταντών, κ ά, σύμφωνα πάντα με το τυπικό και τις παραδόσεις τους.